#czasnawykres: Kobiety zarabiają mniej od mężczyzn w 9 na 10 grupach zawodowych

Jak czytać wykres?

🟣 Fioletowe punkty na wykresie to branże, w których mężczyźni zarabiają przeciętnie więcej.

🟢 Zielono-morskie (nieliczne) punkty to branże, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej.

Punkty ustawione na linii to branże, w których wynagrodzenia obydwu płci są równe. 

Po najechaniu na wybrany punkt na wykresie sprawdzisz:

  • zarobki oraz liczebność danej grupy zawodowej w podziale na płeć;
  • informację, jaki procent zarobków mężczyzn stanowią zarobki kobiet.

Oczywiście kluczowe jest słowo „przeciętnie”, więc pamiętaj proszę o ograniczeniach tych (i każdych) danych. Na co trzeba zwrócić uwagę wyciągając wnioski z wykresu?

⚠️ Zarobki według płci warto zawsze zestawić z liczbą zatrudnionych kobiet/mężczyzn. Dlaczego? W branżach, w których jedna z płci jest mocno niedoreprezentowana, dane mogą być niemiarodajne. Na przykład w grupie zawodowej „Kierowcy ciężarówek i autobusów” kobiety zarabiają przeciętnie więcej. Jest ich jednak 4 tysiące, a mężczyzn… aż 255 tysięcy. Średnia obliczona dla kobiet jest zatem dużo bardziej podatna na wszelkie wartości odstające. Dane pochodzą co prawda z dużej próby, ale jednak z próby, i były uogólniane na populację. 

⚠️ Na wykresie przedstawiono przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto dla pełno- i niepełnozatrudnionych. Jednym z powodów, dla którego kobiety zarabiają mniej, jest to, że częściej pracują na cząstkę etatu (nie wyjaśnia to jednak całkowicie różnicy w zarobkach pomiędzy płciami, ponieważ gdy przeanalizujemy stawki godzinowe, wciąż utrzymuje się wyraźna dysproporcja w zarobkach).


💡Jeśli chcesz się nauczyć, jak tworzyć czytelne, poprawne i skuteczne wykresy, oraz jak opowiadać historie za pomocą danych, zapisz się na bezpłatny webinar, który poprowadzę 28 września: https://subscribepage.io/jak_prezentowac_dane_webinar 

Wykres załączony w tym wpisie stworzyłam w całkowicie bezpłatnym i intuicyjnym programie Datawrapper.


Co to za dane?

Dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego, z raportu Struktura wynagrodzeń według zawodów w X 2020 r., i dotyczą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (nie obejmują zatem umów cywilnoprawnych) w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej. Dane zwizualizowałam w podziale na tzw. średnie grupy zawodowe, których jest w Polsce ponad 120.


Inne wpisy, które mogą Ci się spodobać: